Каталог журналов

М

Микология и фитопатология

ISSN (Print): 0026-3648
Импакт-фактор: 0,573

Микробиология

ISSN (Print): 0026-3656
Импакт-фактор: 1,489

Молекулярная биология

ISSN (Print): 0026-8984
Импакт-фактор: 0,945